Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku

im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego

Get Adobe Flash player

Terminy egzaminu /poprawkowego/ potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 r. :

Powiększ tekst

ETAP PISEMNY:

8 stycznia 2015 r.( czwartek )

w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5

 

1.Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie:

 • kwalifikacja B.5: godz.10ºº
 • kwalifikacja B.6: godz.12ºº

 

ETAP PRAKTYCZNY:

14.01.2015r. ( środa)

w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5

1.Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie:

kwalifikacja B.5 godz.: 9 ºº

Egzaminy poprawkowe MATURA 2014

Powiększ tekst

Maturzyści, którzy nie zdali jednego przedmiotu na egzaminie maturalną są uprawnieni do egzaminu poprawkowego w sierpniu.
Oświadczenie o chęci przystąpienia do tego egzaminu należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 4 lipca 2014r.

Egzamin pisemny odbędzie się 26 sierpnia 2014r. o godz. 9.00.
 

Wycieczka turystyczna do Supraśla w ramach realizacji projektu „Nowe perspektywy 2”

Powiększ tekst

8 kwietnia 2014r. 10 – osobowa grupa uczestników kategorii A projektu „Nowe Perspektywy 2” z Zespołu Szkół Zawodowych N 5 realizowanego w Środowiskowym Hufcu Pracy w Białymstoku uczestniczyła w wycieczce turystycznej do Supraśla. Wyjazd odbył się w ramach realizacji integracyjnych zajęć kreatywnego spędzania czasu. Jego celem była integracja grupy, umożliwienie uczestnikom poznania atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, propagowanie różnych form aktywności fizycznej oraz rozwój zainteresowań młodzieży.
Scenariusz imprezy przewidywał: jazdę konną i przejażdżkę bryczką, łucznictwo, strzelanie z broni krótkiej i długiej, pole minowe oraz ognisko.
Atrakcje rozpoczęto od jazdy konnej w wyznaczonym terenie. Uczestnicy, którzy nigdy nie mieli okazji lub bali się jazdy w siodle mogli pod okiem instruktora to zrealizować.

Czytaj więcej: Wycieczka turystyczna do Supraśla w ramach realizacji projektu „Nowe perspektywy 2”

Kwesta PCK

Powiększ tekst

W dniach 02.04.2014r. i 03.04.2014r. młodzież z naszej szkoły wzięła udział w zorganizowanej przez Zarząd Rejonowy PCK w Białymstoku kweście PCK pod hasłem „Wielkanoc z PCK”. 18 uczniów z klas II bw , I bw i III b trw zbierało pieniądze na paczki świąteczne dla podopiecznych Punktu Opieki PCK i dofinansowanie obiadów dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Nasi wolontariusze zebrali 809,02 zł. Ogółem dzięki hojności ofiarodawców i zaangażowaniu kwestarzy zebrano 3312,58 zł. Pozyskane środki zostały przeznaczone na zakup 145 paczek świątecznych i dofinansowanie obiadów dla dzieci. Oto niektórzy z naszych wolontariuszy:

Czytaj więcej: Kwesta PCK

Szkolenie CEDAT Sp. z o.o.

Powiększ tekst

W dniu 14.03.2014r. grupa uczniów z kl. II a m-z, III a trw i IV Tz-4 pod opieką nauczyciela przedmiotów zawodowych p. Andrzeja Szupicy uczestniczyło w warsztatach praktycznych z zakresu maszynowego wykonywania gładzi.

Szkolenie to było prowadzone przez przedstawicieli kluczowego producenta chemii budowlanej w zakresie materiałów szpachlarskich, posadzkarskich oraz klejów do okładzin ceramicznych marki Cekol firmy CEDAT Sp. z o.o. - p. Rafała Zastawnego i Bronisława Kąkola.

Czytaj więcej: Szkolenie CEDAT Sp. z o.o.

Szkolenie z systemów suchej zabudowy - Knauf

Powiększ tekst

W ramach projektu "Szkoła zawodowa szansą na dobry start i pewną przyszłość" współfinansowanego przez Miasto Białystok w dniu 7 marca 2014 r. odbyło się szkolenie z technologii systemów suchej zabudowy zorganizowane w warsztatach szkolnych ZSZ Nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku. Dziewięciu zdolnych uczniów z naszej szkoły miało możliwość samodzielnego wykonania prac pod stałym instruktarzem Pana Jerzego Porzezińskiego z firmy Knauf. Profesjonalista nadzorował i kontrolował poprawność wykonanego zadania. Uczniowie przez cały czas mogli liczyć na pomoc w rozwiązywaniu bieżących trudności.

Czytaj więcej: Szkolenie z systemów suchej zabudowy - Knauf

Koło Edukacji Europejskiej i Obywatelskiej

Powiększ tekst
Koło Edukacji Europejskiej i Obywatelskiej - zajęcia pozalekcyjne

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych Uczniów!!!
Spotkania odbywają się w poniedziałki o godz. 13.45 w sali 64 (pracownia multimedialna)

Małgorzata Jarmocik
nauczyciel historii i wos


Cele zajęć:
 • wprowadzenie uczniów w tematykę zagadnień związanych z integracją europejską
 • popularyzacja informacji na temat procedur państwa demokratycznego i znaczenia wyborów
 • zachęcenie młodych ludzi i przygotowanie ich do świadomego uczestniczenia w życiu publicznym
 • kształcenie umiejętności komunikowania się, krytycznego myślenia i efektywnego współdziałania w grupie
 • integrowanie społeczności szkolnej wokół tematyki europejskiej i obywatelskiej
 • szerzenie postaw tolerancji i szacunku wobec siebie i innych narodów
 • kształtowanie aktywnych, twórczych postaw
 • kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego
Zadania KEEiO:
 • organizowanie spotkań i zajęć pozalekcyjnych o charakterze edukacyjnym
 • uczestniczenie w konkursach i projektach o tematyce europejskiej i obywatelskiej
 • organizowanie imprez angażujących społeczność szkolną
 • prowadzenie gazetki ściennej popularyzującej wiedzę na temat UE
 • upowszechnianie informacji o działalności Koła na stronie internetowej szkoły
 • nawiązanie współpracy z instytucjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką europejską i obywatelską
Harmonogram spotkań w II semestrze 2013/2014
 • 10 lutego - Co przed nami w II semestrze? Spotkanie organizacyjne.
 • 17 lutego - Obywatelstwo i prawa człowieka w UE.
 • 24 lutego - Społeczeństwo obywatelskie - co to takiego?
 • 3 marca- Po co komu władza?
 • 10 marca- Co tam, panie, w polityce?
 • 17 marca- Prawo i polityka - razem czy osobno?
 • 24 marca - Demokracja, ale jaka?
 • 31 marca- Modele ustrojowe współczesnych państw.
 • 7 kwietnia - Wszystko na temat wyborów powszechnych w Polsce.
 • 14 kwietnia -Czy wybory powinny być obowiązkowe? Debata za i przeciw.
 • 28 kwietnia - Parlament Europejski bez tajemnic - po co Europejczykom parlament? Kogo reprezentuje PE?
 • 12 maja - Parlament Europejski bez tajemnic - Co zależy od Parlamentu Europejskiego?
 • 19 maja - Młodzi Głosują - przeprowadzamy młodzieżowe wybory do Parlamentu Europejskiego.
 • 26 maja - Podsumowanie akcji Młodzi Głosują 2014 r.
 • 2 czerwca - Wokół 25 rocznicy wyborów czerwcowych w Polsce, czyli co ważnego wydarzyło się w 1989 r.
 • 9 czerwca - Opozycja kiedyś i dziś.
 • 16 czerwca - Samorząd terytorialny - co o nim wiemy?
 • 23 czerwca - Podsumowanie pracy Koła.

Czytaj więcej: Koło Edukacji Europejskiej i Obywatelskiej

Konkursy

Powiększ tekst

W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku organizuje następujące konkursy międzyszkolne: 

 1.  Międzyszkolny Konkurs fryzjerski: „Kobieta na przestrzeni wieków” pod honorowym patronatem Wojewody Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku i Podlaskiego Kuratora Oświaty
 2. Konkurs międzyszkolny na prezentację multimedialną lub film „10 lat Polski w Unii Europejskiej, czyli co się zamieniło w mojej miejscowości od czasu akcesji” pod honorowym  patronatem Wojewody Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku i Podlaskiego Kuratora Oświaty
 3. „Nowoczesne budownictwo wokół nas – turniej zawodowy skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach budowlanych.
 1. „Nowoczesna budownictwo wokół nas – moje wymarzone cztery kąty” – konkurs plastyczny, który skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych z Białegostoku i powiatu białostockiego.
 2. "Nasz czysty Białystok" - IV edycji Miejskiego Konkursu Plastyczno - Literacko - Fotograficznego "Nasz czysty Białystok" pod hasłem: "Woda naszym skarbem". Konkurs współorganizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Białegostoku.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zasadami poszczególnych konkursów. Liczymy, że znajdą Państwo w nich możliwość rozwoju swoich zainteresowań i uzdolnień.

Kwesta PCK

Powiększ tekst

W dniach 03.12.2013r. i 04.12.2013r.młodzież z naszej szkoły wzięła udział w zorganizowanej przez Zarząd Rejonowy PCK w Białymstoku kweście PCK pod hasłem „Gwiazdka Czerwonokrzyska”. 10 uczniów z klas III a trw, IV TZ-4, III b trw, I bw i II aw zbierało pieniądze na paczki świąteczne dla najuboższych dzieci z Białegostoku. Nasi wolontariusze zebrali 395,02 zł. Ogółem dzięki hojności ofiarodawców i zaangażowaniu kwestarzy zebrano 4980,63 zł. Pozyskane środki zostały przeznaczone na zakup 130 paczek świątecznych dla dzieci i 154 paczek dla podopiecznych Punktu Opieki PCK.
Oto niektórzy z naszych wolontariuszy:

Czytaj więcej: Kwesta PCK

Zapytanie ofertowe - grupowe ubezpieczenie młodzieży

Powiększ tekst

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. Generała Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku w imieniu którego działa Dyrektor mgr Grażyna Kowerko zaprasza do złożenia ofert na wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny o szacunkowej wartości nie przekraczającej równowartości 14 tyś euro netto, wyłączonej ze stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).
 1. Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje grupowe ubezpieczenie młodzieży w wieku od lat 16 do lat 20 – uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku (na dzień 01.09.2012r. placówka będzie liczyć około 307uczniów)2 CPV- 66510000-8
 2. ...
..: Zapytanie ofertowe - pełna treść - format .pdf:..