Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku

im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego

Get Adobe Flash player

„Nowoczesne budownictwo wokół nas”- turniej zawodowy II edycja pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty

Powiększ tekst

                                                                                                        

 

„Nowoczesne budownictwo wokół nas”- turniej zawodowy II edycja

pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku

  oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty

Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku organizuje konkursu  „Nowoczesne budownictwo wokół nas – II edycja” który jest realizowany dzięki finansowemu wsparciu Miasta Białegostoku w formie grantu.

Konkurs ten skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu budowlanym w takich konkurencjach jak:

 • technologia systemów suchej zabudowy
 • technologia robót malarskich
 • technologia robót posadzkarskich

Konkurs odbywa się jako dwustopniowy:

 I stopień - eliminacje szkolne (pisemny test teoretyczny dla danej konkurencji)

 II stopień - eliminacje centralne (konkurs praktyczny dla danej konkurencji)

 Eliminacje II stopnia odbędą się  na terenie ZSZ Nr 5 w Białymstoku.      

Organizacja konkursu ma na celu:

 • rozwój wykształcenia i kompetencji zawodowych młodzieży,
 • popularyzacja i promocja szkolnictwa zawodowego,
 • pogłębianie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy budowlanej,
 • doskonalenie umiejętności praktycznych w wybranym zawodzie,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego przyswajania wiedzy i kształtowania umiejętności zawodowych,
 • zapoznania młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami materiałowymi oraz technologicznymi wykonania robót budowlanych,
 • stworzenie uczniom możliwości rozwijania swoich zainteresowań  i uzdolnień,
 • przygotowanie uczniów do podejmowania pracy zawodowej,
 • doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą.
 • aktywizację uczniów szkół ponadgimnazjalnych, poprzez zdrową rywalizację,
 • stworzenie płaszczyzny umożliwiającej bezpośredni kontakt ucznia zdolnego z firmami oferującymi nowoczesne systemy i technologie stosowane  w budownictwie (osoby reprezentujące te firmy będą członkami komisji, która wyłoni zwycięzców).

Tematyka konkursu obejmuje wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne i intelektualne w wybranej konkurencji w zakresie:

- przedmiotów zawodowych: dokumentacja budowlana, podstawy budownictwa

- specjalistycznego przedmiotu zawodowego omawiającego technologie wykonania określonych robót budowlanych.

Turniej zakończy się finałem centralnym w Białymstoku w ZSZ Nr 5 w dniu 30 marca 2015r.

Udział szkół ponadgimnazjalnych w konkursach to działanie które ma na celu:

 • aktywizację uczniów szkół ponadgimnazjalnych, poprzez zdrową rywalizację
 • stworzenie płaszczyzny umożliwiającej bezpośredni kontakt ucznia zdolnego z firmami oferującymi nowoczesne systemy i technologie stosowane w budownictwie (osoby reprezentujące te firmy będą członkami komisji, która wyłoni zwycięzców).

 

Załączniki:

HARMONOGRAM NBWN 2015

REGULAMIN KONKURSU NBWN 2015

Zał. nr 1 - zgłoszenie uczestnictwa w konkursie nbwn 2015 r.

Zał. nr 2 - sprawozdanie eliminacje szkolne konkursu nbwn 2015 r. i zgoda na przetwarzanie danych osobowych 2015 r

Zał. nr 3 - Wymagania dla uczestników konkursu nbwn 2015 r.