Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku

im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego

Get Adobe Flash player

Finał konkursu "Nowoczesne budownictwo wokół nas"

Powiększ tekst

W dniu 28 marca 2014 roku w ZSZ Nr 5 w Białymstoku odbył się Finał konkursu "Nowoczesne budownictwo wokół nas". Konkurs ten były kolejnym z działań zrealizowanych przez szkołę w ramach współfinansowanego w formie grantu przez Miasto Białystok projektu "Szkoła zawodowa szansą na dobry start i pewną przyszłość". Projekt ten został również objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku i Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży z naszego regionu. Do udziału w konkursie zgłosiły się następujące szkoły:
 1. ZSZ Nr 5 im. Gen. I. Prądzyńskiego w Białymstoku
 2. Augustowskie Centrum Edukacyjne ZSZ Nr 1
 3. ZSZ Nr 2 im. 5 PUZ w Ostrołęce
 4. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach
 5. ZSZ Nr 1 im. M.J.K. Piłsudzkiego w Bielsku Podlaskim

Konkurs przeprowadzony został jako dwustopniowy:

 • I stopień - eliminacje szkolne (pisemny test teoretyczny dla danej konkurencji),
 • II stopień - eliminacje centralne (konkurs praktyczny dla danej konkurencji).


Głównym celem konkursu (w części turniejowej) była aktywizacja uczniów szkół ponadgimnazjalnych, poprzez zdrową rywalizację oraz ukazanie korzyści wynikających z szeroko rozumianego rozwoju osobistego w zakresie wiedzy i umiejętności zawodowych. Ponadto organizacja konkursu miała na celu:

 • pogłębianie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy budowlanej,
 • doskonalenie umiejętności praktycznych w wybranym zawodzie,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego przyswajania wiedzy i kształtowania umiejętności zawodowych,
 • zapoznania młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami materiałowymi oraz technologicznymi wykonania robót budowlanych,
 • stworzenie uczniom możliwości rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
 • przygotowanie uczniów do podejmowania pracy zawodowej,
 • doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą.


Tematyka konkursu obejmowała wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne i intelektualne w trzech konkurencjach:

 • technologia robót malarskich,
 • technologia robót posadzkarskich,
 • technologia systemów suchej zabudowy.

Finaliści turnieju zostali wyłonieni w oparciu o wcześniejsze eliminacje szkolne. Na etapie których uczniowie rozwiązywali test teoretyczny z zakresu jednej z w/w konkurencji. W trakcie finału uczestnicy każdej z konkurencji mieli za zadanie wykonać określony rodzaj pracy, charakterystyczny dla danej technologii(w maksymalnym czasie 120 min).

Uczestników finału konkursu oceniało jury w składzie:

 • Pan Remigiusz Żurawski (z firmy Tikkurila Polska S.A.)
 • Pan Piotr Sieczko (z firmy CEDAT Sp. z o.o.)
 • Pan Grzegorz Sieńko (z firmy Knauf)
 • Pan Józef Bolek (z firmy PPUH Kombinat Budowlany Sp. z o.o.)

Spośród uczestników konkursu jury wyłoniło następujących zwycięzców:
1. Konkurencja technologia robót malarskich

 • I miejsce - Mateusz Kuźma z ZSZ Nr 5 w Białymstoku
 • II miejsce - Kamil Kiliszek z ZSZ Nr 5 w Białymstoku
 • III miejsce - Michał Szugzda z ZSZ Nr 5 w Białymstoku


2. Konkurencja technologia robót posadzkarskich

 • I miejsce - Dawid Dzieszko z ACE ZSZ Nr 1 w Augustowie
 • II miejsce - Radosław Popko z ZSZ Nr 5 w Białymstoku
 • III miejsce - Krzysztof Dawid z ZSZ Nr 2 w Ostrołęce


3. Konkurencja technologia systemów suchej zabudowy

 • I miejsce - Paweł Dudaryk z ZSZ Nr 5 w Białymstoku
 • II miejsce - Michał Kozłowski z ZSZ Nr 5 w Białymstoku
 • III miejsce - Rafał Malinowski z ZSZ Nr 1 w Bielsku Podlaskim

W części plastycznej konkursu, kierowanej do szkół gimnazjalnych wyróżnienie otrzymała Monika Korzeniecka uczennica Publicznego Gimnazjum Nr 8 w Białymstoku, obecna na uroczystości wraz z opiekunem p. Haliną Siepko.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz ich opiekunom !!!


Szkoła wysoko ceniąc współpracę z kluczowymi przedsiębiorstwami z branży budowlanej, serdecznie dziękuje Dyrekcji firmy Tikkurila Polska S.A., CEDAT Sp. z o.o., Knauf, PPUH Kombinat Budowlany Sp. z o.o. oraz P.P.U. MARK-BUD sp. z o.o. za okazane zaangażowanie, profesjonalizm oraz wsparcie w realizacji konkursu.