Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku

im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego

Get Adobe Flash player

Sukces uczniów na XXVII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Powiększ tekst

 
W dniu 8 marca 2014r. w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych w Białymstoku odbyły się eliminacje okręgowe XXVII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie kl. IV Tz-4  Mateusz Kuźma i Radosław Popko. Przygotowanie merytoryczne uczniów do konkursu, prowadził nauczyciel przedmiotów zawodowych p. Andrzeja Szupica.

W eliminacjach wzięło udział 36 uczniów reprezentujących następujące szkoły:

 1. Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. Generała Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku
 2. Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie
 3. Zespół Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim
 4. Zespół Szkół Budowlano - Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku
 5. Zespół Szkół Nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku
 6. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie
 7. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Łomży
 8. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce
 9. Zespół Szkół w Różanie
 10. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych to konkurs kierowany do uczniów techników o profilu budowlanym. Celem Olimpiady jest:
 • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności budowlanych,
 • kształtowanie nawyku doskonalenia zawodowego u uczniów i absolwentów szkół budowlanych,
 • lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach budowlanych szkół wyższych,
 • wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,
 • zapoznanie młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi w dziedzinie budownictwa,
 • zachęcenie młodzieży do rozwijania swoich uzdolnień i stworzenie jej warunków szlachetnego współzawodnictwa,
 • doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą,
 • stworzenie płaszczyzny współzawodnictwa między szkołami.
Jest nam niezmiernie miło poinformować że, nasz uczeń Mateusz Kuźma uzyskał jeden z najwyższych wyników wśród uczestników eliminacji w okręgu białostockim, zajmując czwarte miejsce.

Serdecznie Gratulujemy!!!