Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku

im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego

Get Adobe Flash player

Finał Międzyszkolnego Konkursu „10 lat Polski w Unii Europejskiej, czyli co się zmieniło w mojej miejscowości od czasu akcesji”

Powiększ tekst

W dniu 15 kwietnia 2014r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku odbył się uroczysty finał Międzyszkolnego Konkursu na prezentację multimedialną lub film pt. „10 lat Polski w Unii Europejskiej, czyli co się zmieniło w mojej miejscowości od czasu akcesji". Konkurs został objęty honorowym patronatem: Wojewody Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku i Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz był współfinansowany w formie grantu przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Białegostoku.

Prace konkursowe zostały nadesłane przez następujące szkoły:

 • Publiczne Gimnazjum Nr 6
 • Publiczne Gimnazjum Nr 7
 • Publiczne Gimnazjum Nr 18
 • Publiczne Gimnazjum Nr 29
 • I Liceum Ogólnokształcące
 • Zespół Szkół Mechanicznych
 • Zespół Szkół Budowlano - Geodezyjnych
 • Zespół Szkół Zawodowych Nr 5
 • Środowiskowy Hufiec Pracy
Powołana przez organizatora Komisja konkursowa w składzie:
 • pani Jolanta Bogdanowicz - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie ( II LO w Białymstoku )
 • pani Monika Jabłońska - nauczyciel geografii ( ZSZ Nr 5 )
 • pan Marek Szyfman - nauczyciel informatyki ( ZSZ Nr 5 )

oceniła prace według następujących kryteriów:
- zgodność treści prezentacji/filmu z tematem konkursu,
- zawartość merytoryczna pracy konkursowej,
- oryginalne ujęcie tematu,
- czytelność i przejrzystość przekazu,
- stopień zaawansowania techniki tworzenia prezentacji multimedialnej/filmu.

Spośród uczestników konkursu Jury wyłoniło następujących zwycięzców:

I miejsce - Anna Hapanowicz - uczennica I LO w Białymstoku
opiekun - pani Grażyna Dziergowska

II miejsce - Katarzyna Kiełczewska - uczennica PG nr 7 w Białymstoku
opiekun - pani Halina Stawnicka

III miejsce - Mateusz Stańczuk - uczeń ZSBG w Białymstoku
opiekun - pani Aneta Paszkowska

Wyróżnienie - Jarosław Daniluk - uczeń ZSM w Białymstoku
opiekun - pan Aleksander Taranta

Gratulujemy Zwycięzcom i dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w konkursie! <

Uroczystość uświetniła DEBATA oksfordzka zorganizowana przez uczniów naszej szkoły w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego "Młodzi Głosują - wybory do Parlamentu Europejskiego 2014". Wzięły w niej udział 2 czteroosobowe zespoły reprezentujące przeciwstawne poglądy na temat wprowadzenia w Polsce obowiązkowych wyborów powszechnych. Decyzją publiczności, podjętą w tajnym głosowaniu po zakończeniu debaty, zespół przeciwników wprowadzenia przymusu wyborczego argumentował w sposób bardziej przekonujący. Wszyscy jesteśmy zgodni, że wybory są ważne i trzeba w nich uczestniczyć, aby mieć wpływ na to, kto w naszym imieniu sprawuje władzę. Dla większości z nas jest to jedyna szansa na udział w życiu publicznym, więc korzystajmy z niej.