Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku

im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego

Get Adobe Flash player

Koło Edukacji Europejskiej i Obywatelskiej - zajęcia pozalekcyjne 2014/2015

Powiększ tekst

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych Uczniów!!!

 

Spotkania odbywają się w środy o godz. 14.30 w sali 52

 
Małgorzata Jarmocik
nauczyciel historii i wos

Cele zajęć:

- wprowadzenie uczniów w tematykę zagadnień związanych z integracją europejską;

 • - popularyzacja informacji na temat procedur państwa demokratycznego i znaczenia wyborów;
 • - zachęcenie młodych ludzi i przygotowanie ich do świadomego uczestniczenia w życiu publicznym;
 • - kształcenie umiejętności komunikowania się, krytycznego myślenia i efektywnego współdziałania w grupie;
 • - integrowanie społeczności szkolnej wokół tematyki europejskiej i obywatelskiej;
 • - szerzenie postaw tolerancji i szacunku wobec siebie i innych narodów;
 • - kształtowanie aktywnych, twórczych postaw;
 • - kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego.

 

Zadania KEEiO:

 • - organizowanie spotkań i zajęć pozalekcyjnych o charakterze edukacyjnym;
 • - uczestniczenie w konkursach i projektach o tematyce europejskiej i obywatelskiej;
 • - organizowanie imprez angażujących społeczność szkolną;
 • - prowadzenie gazetki ściennej popularyzującej wiedzę na temat UE;
 • - upowszechnianie informacji o działalności Koła na stronie internetowej szkoły;
 • - nawiązanie współpracy z instytucjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką europejską i obywatelską.