Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku

im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego

Get Adobe Flash player

Młodzi Głosują w Naszej Szkole

Powiększ tekst

 

Po raz kolejny nasza szkoła przystępuje do programu edukacyjnego - Młodzi Głosują! - organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

Celem projektu jest przygotowanie młodych ludzi do świadomego uczestniczenia w życiu publicznym poprzez udział w wyborach.

 

Szkoła, która zadeklaruje przystąpienie do programu organizuje w swojej placówce symulację wyborów na podobnych zasadach, na jakich przeprowadzane są wybory powszechne.

 

Tegoroczna akcja Młodzi Głosują dotyczy wyborów do Parlamentu Europejskiego. W naszej szkole młodzieżowe wybory odbędą się 19 maja 2014 r.

 

W okresie poprzedzającym wybory, nasi uczniowie na lekcjach historii i wosu, a także na spotkaniach KEEiO, będą zdobywać wiedzę na temat uczestnictwa obywatelskiego, ordynacji wyborczych, uprawnień parlamentu europejskiego itp.

 

Koordynatorem akcji w naszej szkole jest pani Małgorzata Jarmocik.

 

Projekt Młodzi głosują nie jest agitacją polityczną - chodzi wyłącznie o zaangażowanie młodych ludzi w demokratyczne wybory i obywatelskie działanie. Dlatego też wyniki wyborów młodzieżowych mają w pewnym sensie znaczenie drugorzędne -najważniejszy jest cały towarzyszący im proces edukacyjny.

 

Przypomnijmy, że w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 młodzieżowe wybory zostały przeprowadzone w latach: 2007, 2011 (wybory parlamentarne), 2009 (wybory do PE), 2010 (wybory prezydenckie).