Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku

im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego

Get Adobe Flash player

Szkolne koło wolontariatu

Powiększ tekst

Opiekunowie: mgr Monika Jabłońska, mgr Aneta Pełszyńska, ks. Mateusz Wasilewski, ks. Sebastian Sum

Wolontariusze: wszyscy zmotywowani do działalności charytatywnej uczniowie naszej szkoły

Komu można pomóc będąc wolontariuszem?
 • Osobom niewidomym możesz pomóc, nawet poprzez przeprowadzenie przez ulicę, lub pomoc w zrobieniu zakupów;
 • Osobom śmiertelnie chorym, szczególnie w hospicjach, możesz pomóc po prostu przebywając z nimi, okazując im zainteresowanie;
 • Osobom, które uległy wypadkowi, możesz pomóc zdając krew w stacji krwiodawstwa;
 • Osobom głodującym i niedożywionym można pomagać w wieloraki sposób, np. klikając na brzuszek pajacyka na stronie internetowej pajacyk.pl, można też zbierać i kupować żywność w hipermarketach podczas corocznych zbiórek żywności, w których bierze udział również nasza szkoła;
 • Osobom spragnionym w krajach dotkniętych suszą można pomagać poprzez kupowanie wody, z etykietką, informującą o przeznaczeniu części dochodów ze sprzedaży na budowanie studni, w krajach biednych;
 • Czasami wystarczy porozmawiać z kimś bardzo samotnym lub smutnym, okazać mu po prostu zrozumienie - to też wolontariat;
 • Również zwierzęta potrzebują serdecznego podejścia i ludzkiej miłości. Czekają na wolontariuszy, którzy przyjdą do schroniska i chociażby wyprowadzą z zamkniętego kojca na spacer;
 • W szkole prowadzimy akcję wózki za zakrętki. Każda zakrętka to szansa na zakup nowego wózka. Ty też możesz zostać wolontariuszem i pomóc osobie niepełnosprawnej;
 • Jeśli masz dużo ubrań, z których wyrosłeś i nie są Ci potrzebne, oddaj rzeczy ubogim, których nie stać na zakup nowych ubrań;

Przy odrobinie dobrej woli każdy może zostać wolontariuszem !

Jakie korzyści z pomagania innym ma wolontariusz?
Wolontariusz nie ma żadnych korzyści materialnych, wszystkie działania jakich się podejmuje wynikają z samo motywacji oraz bezinteresowności. Zdobywa coś znacznie ważniejszego - satysfakcję z pomagania innym, nowych przyjaciół, uznanie ze strony innych oraz poczucie bycia potrzebnym. Trafnie podsumował to Jan Paweł II mówiąc: "Bogatym nie jest ten kto posiada, ale ten, kto daje".

A więc do dzieła!!! Znajdźcie w sobie ducha bezinteresowności i pokłady dobra - mówiąc słowami znamienitych osób: "Tylko życie poświęcone innym jest warte przeżycia" i choć To, co możesz uczynić, jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu (…) jest właśnie tym, co nadaje znaczenie Twojemu życiu"

Cele Szkolnego Koła Wolontariatu w 2013/2014

Cel ogólny: Niesienie pomocy osobom i zwierzętom potrzebującym;
Cele szczegółowe:

 • Udział uczniów w zbiórkach żywności we współpracy ze Stowarzyszeniem Rubież oraz z Bankami Żywności, trzy razy do roku (wrzesień, grudzień i kwiecień);
 • Przekazanie paczek z żywnością dla najbardziej potrzebujących uczniów w naszej szkole we współpracy ze Stowarzyszeniem Rubież oraz z Bankami Żywności;
 • Wolontariat w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Białymstoku poprzez udział w majowym Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych;
 • Dyskryminacja? Nie! To jest złe. Gazetka szkolna promująca różnorodność kulturową, etniczną i religijną Białegostoku oraz wskazanie dlaczego istotna jest walka z dyskryminacją;
 • Zorganizowanie apelu, audycji szkolnej lub gazetki szkolnej z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Zwrócenie uwagi uczniów na wielką wartość jaką jest wolontariat;
 • Kontynuowanie współpracy z dotychczasowymi stowarzyszeniami i organizacjami w celu działania na rzecz potrzebujących. Należą do nich: Stow. Pomocy Rubież, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku;
 • Udział uczniów i nauczycieli naszej szkoły w akcji Szlachetna Paczka;

Dotychczasowe akcje Szkolnego Koła Wolontariatu: