Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku

im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego

Get Adobe Flash player

Zajęcia socjoterapeutyczne „Zrozumieć siebie i innych”

Powiększ tekst

Psycholog i pedagog szkolny zapraszają (wtorek 16.00 – 17.00, środa 15.30 – 16.30) na zajęcia socjoterapeutyczne wszystkich uczniów którzy mają potrzebę pracy terapeutycznej w zakresie podniesienia poczucia własnej wartości, mocnych i słabych stron i możliwości osiągania sukcesów.

Głównym celem zajęć jest nabycie umiejętności w zakresie:

- różnicowania rozwoju zachowania człowieka,

- dokonywania samooceny planowania i kształtowania własnego rozwoju – w tym zawodowego,

- zrozumienie i różnicowanie stosowania dojrzałych mechanizmów obronnych,

- racjonalne dobieranie metod i technik sprawnego działania w różnych dziedzinach życia,

- dokonywanie adekwatnej samooceny możliwości w zakresie zainteresowań i uzdolnień,

- tworzenie własnego systemu wartości i uzasadnień dla wyborów moralnych,

- umiejętność uzasadniania własnych decyzji, nabycie umiejętności w zakresie przewidywania skutków.