Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku

im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego

Get Adobe Flash player

Nauczyciele

Powiększ tekst

 

Izabela
Popławska dyrektor szkoły, chemia
Ewa
Mikulak z-ca dyrektora, język polski
Krystyna
Smółko kierownik szkolenia praktycznego, przedmioty zawodowe budowlane
Barbara
Adamska nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Halina
Busłowska pedagog i doradca zawodowy
Lidia
Choruży nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Jan
Grycuk przemioty zawodowe dekarskie
Monika
Jabłońska biologia, geografia
Mieczysław
Jackowski religia katolicka
Małgorzata
Jarmocik historia, wos, biblioteka
Daniel
Kardasz religia prawosławna
Robert
Karpowicz w-f
Agata
Krymska przedmioty zawodowe budowlane
Maria
Kułakowska język angielski
Eliza
Łukasiewicz przedmioty zawodowe fryzjerskie
Jan
Romaniuk informatyka, opiekun pracowni multimedialnej, administrator IT
Małgorzata
Olszewska matematyka, informatyka
Kamil
Muszyński przedmioty zawodowe dekarskie
Dorota
Sawicka w-f, edukacja dla bezpieczeństwa
Anna
Sieśkiewicz język polski, biblioteka
Małgorzata
Skalska psycholog
Marta
Szołpińska język angielski
Andrzej
Szupica przedmioty zawodowe budowlane
Grażyna
Świrydowicz fizyka, matematyka, podstawy przedsiębiorczości
ks. Czesław
Walentowicz religia katolicka
Beata
Włostowska przedmioty zawodowe budowlane
Andrzej
Zięciak w-f, edukacja dla bezpieczeństwa