Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku

im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego

Get Adobe Flash player

Nauczyciele

Powiększ tekst
Lp.Imię i nazwiskoPrzedmiot/Stanowisko
1 Izabela Popławska Dyrektor szkoły, chemia
2 Ewa Mikulak Z-ca dyrektora, język polski
3 Krystyna Smółko Kierownik szkolenia praktycznego, przedmioty zawodowe budowlane
4 Barbara Adamska Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
5 Halina Busłowska Pedagog i doradca zawodowy
6 Lidia Choruży Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
7 Jan Grycuk Przedmioty zawodowe dekarskie
8 Monika Jabłońska Biologia, geografia
9 Mieczysław Jackowski Religia katolicka
10 Małgorzata Jarmocik Historia, wos, biblioteka
11 Daniel Kardasz Religia prawosławna
12 Robert Karpowicz W-f, zajęcia praktyczne
13 Agata Krymska Przedmioty zawodowe budowlane
14 Maria Kułakowska Język angielski
15 Eliza Łukasiewicz Przedmioty zawodowe fryzjerskie
16 ks. Mirosław Matys Religia katolicka
17 Kamil Muszyński Przedmioty zawodowe dekarskie
18 Małgorzata Olszewska Matematyka, informatyka
19 Jan Romaniuk Informatyka, opiekun pracowni multimedialnej, administrator IT
20 Dorota Sawicka W-f, edukacja dla bezpieczeństwa
21 Anna Sieśkiewicz Język polski, biblioteka
22 Małgorzata Skalska Psycholog
23 Marta Szołpińska Język angielski
24 Andrzej Szupica Przedmioty zawodowe budowlane
25 Grażyna Świrydowicz Fizyka, matematyka, podstawy przedsiębiorczości
26 Beata Włostowska Przedmioty zawodowe budowlane
27 Irena Wójcicka Przedmioty zawodowe fryzjerskie
28 Andrzej Zięciak W-f, edukacja dla bezpieczeństwa