Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku

im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego

Get Adobe Flash player

WARSZTATY SZKOLNE

Powiększ tekst

Kształcenie zawodowe jest obecnie jedną z ważniejszych dziedzin edukacji. Rozwój nowoczesnych technologii budowlanych rodzi potrzebę ustawicznego kształcenia i dokształcania ludzi związanych z tą branżą. Na rynku pracy poszukiwani są przede wszystkim pracownicy wykwalifikowani. Dlatego przyszli budowlańcy powinni być jak najlepiej przygotowani do oczekiwań inwestorów co do standardów i jakości prac budowlanych.

W naszej szkole zostały stworzone szkolne warsztaty budowlane. Powstały one przy wsparciu zaprzyjaźnionych białostockich firm, takich jak: Kombinat Budowlany, Jaz-Bud oraz Mark-Bud. Są one integralną częścią szkoły oraz doskonałym miejscem do praktycznej nauki zawodu.

Uroczyste otwarcie warsztatów szkolnych nastąpiło na początku roku szkolnego 2012/13, a pod koniec roku szkolnego 2013/14 dokonano rozbudowy warsztatów o nową pracownię „murarsko-tynkarską”, która została oddana do użytku we wrześniu 2014 r. Zwiększono też ilość stanowisk symulujących poddasza mieszkalne, mających zastosowanie w nauczaniu montażu systemów suchej zabudowy.

 

 

W realizacji zajęć praktycznych biorą udział zaprzyjaźnione firmy, które wspomagają nas materiałami firmowymi oraz prowadząc cykliczne szkolenia dla uczniów w zakresie nowoczesnych technologii w budownictwie. W naszych pracowniach kształcą się uczniowie w takich zawodach jak murarz- tynkarz oraz technolog robót wykończeniowych w budownictwie. Doskonalą swoje umiejętności pod fachowym okiem nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Warunki lokalowe i posiadane wyposażenie pozwalają również na rozszerzenie zakresu nauczania o inne kierunki z branży budowlanej.

Na początku roku szkolnego 2013/14 naszej szkole przyznano Grant z Urzędu Miasta, w ramach którego odbył się konkurs tematyczny pt. „Turniej budowlany- Nowoczesne budownictwo wokół nas”. Cześć praktyczna konkursu odbywała się na terenie warsztatów. Konkurs zdobył zasięg ogólnokrajowy.