Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku

im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego

Get Adobe Flash player

Projekt "Podnoszę kwalifikacje – jestem dobrym pracownikiem"

Powiększ tekst

projektunijny

Projekt pt. „Podnoszę kwalifikacje – jestem dobrym pracownikiem”, nr Projektu: RPO.03.03.01-20-0092/16 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Realizacja projektu odbywa się w terminie od 1 czerwca 2017 do 31 sierpnia 2018r. Celem projektu jest rozwinięcie i podniesienie kompetencji zawodowych oraz zdobycie wiedzy praktycznej i doświadczenia zawodowego  przez 216 uczniów (54 uczennic, 162 uczniów) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Białymstoku, a także aktualizacja kompetencji zawodowych przez 6 nauczycieli zawodu (4 kobiety, 2 mężczyzn) zatrudnionych w ZSZ Nr 5 w Białymstoku.

Ważne dokumenty:
Deklaracja uczestnika
Regulamin rekrutacji