Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku

im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego

Get Adobe Flash player

CZAS NA STAŻ - regionalny program staży dla uczniów szkół zawodowych w niemieckich przedsiębiorstwach

Powiększ tekst

Nasza szkoła została wytypowana, jako jedna z pięciu szkół z województwa podlaskiego w branży budowlanej, do udziału w projekcie ponadnarodowym "CZAS NA STAŻ - regionalny program staży dla uczniów szkół zawodowych w niemieckich przedsiębiorstwach".

Zostaliśmy rekomendowani do udziału w projekcie rozwojowym w wyniku badań i analiz rynku pracy i edukacji zawodowej prowadzonych przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr z udziałem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

     

Udział naszej szkoły w projekcie jest wyśmienitą okazją do wymiany doświadczeń z pozostałymi szkołami wytypowanymi do udziału w projekcie oraz partnerami niemieckimi w zakresie rozwoju Dualnego Systemu Kształcenia oraz przygotowania Programu Rozwojowego Szkoły.

W związku z tym został powołany Szkolny Zespół Modernizacyjny, w skład którego wchodzą:

Izabela Popławska - dyrektor szkoły

  • Krystyna Smółko - kierownik szkolenia praktycznego
  • Lidia Choruży - nauczyciel praktycznej nauki zawodu
  • Magdalena Rutkowska-Matela - nauczyciel przedmiotów zawodowych


Jako kontynuacja programu odbędzie się WYJAZD STUDYJNY DO NIEMIEC dla nauczycieli w zakresie Dobrych Praktyk Dualnego Systemu Kształcenia ( Niemcy, Götz - Potsdam, marzec 2014 r.)

W dalszym etapie projektu Szkolny Zespół Modernizacyjny, po udziale w szkoleniu wyjazdowym, wytypuje 10 uczniów z naszej szkoły z branży budowlanej do udziału w następującej ofercie projektu:

  • SZKOLENIA DLA 10 UCZNIÓW w wymiarze 32 godzin, przygotowujące do staży zawodowych z zakresu Dualnego Systemu Kształcenia, Rozwoju Kariery oraz nauki języka niemieckiego w zakresie stażu.
  • STAŻE ZAWODOWE dla 10 uczniów: staż zagraniczny w Niemczech - wyjazd w grupie szkolnej z tłumaczem ( Niemcy, Götz - Potsdam, lipiec 2014 r. ), staż w podlaskich firmach ( Polska, Białystok, lipiec-sierpień 2014 r. ), wraz z wypłatą stypendium.