Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku

im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego

Get Adobe Flash player

WYJAZD STUDYJNY - SZKOLENIE NAUCZYCIELI

Powiększ tekst

W dniach 13-14 grudzień 2013 r. w Hotelu Wojciech w Augustowie odbyło się szkolenie dla IV nauczycieli w zakresie organizacji Dualnego Systemu Kształcenia oraz współpracy ponadnarodowej i staży dla uczniów.


Dzień 1: Szkolenie rozpoczęło się od prezentacji projektu i omówienia jej szczegółowej oferty.
W trakcie szkolenia odbyły się także dyskusje ponadnarodowe w formie telekonferencji z Partnerami niemieckimi. Mieliśmy okazję krótko zaprezentować naszą szkołę oraz zadać pytania związane z organizacją staży naszych uczniów w Niemczech. Podczas spotkania w obecności wszystkich zespołów szkolnych została opracowana wspólna koncepcja zdalnej platformy e-STAŻY.

Dzień 2: Odbyło się podsumowanie rozmów z Niemcami. Wszystkie zespoły szkolne opracowały programy i standardy staży zawodowych swoich uczniów w Niemczech i podlaskich firmach oraz wypracowały programy szkoleń dla uczniów.