Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku

im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego

Get Adobe Flash player

Kurs budowlany

Powiększ tekst

Bezpłatny kwalifikacyjny kurs budowlany
Uczestnikami kursu mogą być osoby pełnoletnie, nie tylko uczniowie naszej szkoły
Serdecznie zapraszamy
Kwalifikacyjny kurs zawodowy
B.5. Montaż systemów suchej zabudowy

(jedna z trzech kwalifikacji w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie)
Serdecznie zapraszamy!

Uczestnik kursu nabędzie umiejętności zawodowe:
  • montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy
  • montażu okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy
Treści kształcenia obejmują również:
  • umiejętności stanowiące podbudowę kształcenia w zawodzie,
  • bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • prowadzenie działalności gospodarczej,
  • język obcy ukierunkowany zawodowo,
  • kompetencje personalne i społeczne,
  • organizacja pracy małych zespołów.

Tu znajdziesz szczegółowe efekty kształcenia: www 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA KURSIE:

Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia o dowolnym poziomie wykształcenia.

Zajęcia na kursie odbywają się w systemie zaocznym

Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią budowlaną(warsztatami budowlanymi)

Możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Po ukończeniu kursów kwalifikacji B.5. Montaż systemów suchej zabudowy oraz po potwierdzeniu dodatkowych kwalifikacji B.6.Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich i B.7.Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych może otrzymać dyplom montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (Europass w języku angielskim)
 
Szczegółowych informacji udzielamy w sekretariacie szkoły tel. 085-653-24-55