Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku

im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego

Get Adobe Flash player

Stypednium na rok szkolny 2016/2017

Powiększ tekst

Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku informuje, iż o przyznanie stypendium szkolnego, można ubiegać się  do 15 września bieżącego roku na rok szkolny 2016/2017. Będzie istniała możliwość akceptacji rachunków i imiennych faktur z sierpnia 2016 r. na zakup pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym dla uczniów (dotyczy rozliczania stypendium w okresie wrzesień – grudzień 2016 r.).

Informujemy ponadto, iż na stronie internetowej Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku (www.bialystok.pl) w zakładce Edukacja << Stypendia << Stypendia szkolne, znajduje się informacja dotycząca warunków ubiegania się  o stypendium szkolne.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się  o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł (netto).

Dokumenty należy składać w księgowości szkoły.

Lista dokumentów:

Wniosek
Oświadczenie
Pouczenie